Gulf fritillary butterfly on Lantana


  • Illustration of Gulf fritillary butterfly on Lantana Agraulis vanillae on Lantana camara
    Illustration of Gulf fritillary butterfly on Lantana © Emily S. Damstra

Illustration of Gulf fritillary butterfly on Lantana
Agraulis vanillae on Lantana camara