Lace catfish


  • False upside-down catfish illustration Synodontis nigrita
    False upside-down catfish illustration © Emily S. Damstra
  • Mediumpen and ink
  • Categories

Lace catfish or False upside-down catfish illustration
Synodontis nigrita