Peck's skipper


  • Peck's skipper illustration Polites peckius
    Peck's skipper illustration © Emily S. Damstra

Peck’s skipper illustration
Polites peckius
male