Peck's skipper


Peck’s skipper illustration
Polites peckius
male