Situla pelliculosa


  • Situla pelliculosa ascidian illustration
    Situla pelliculosa illustration © Emily S. Damstra

Situla pelliculosa illustration
ascidian (sea squirt), tunicate