Tiger barb


  • Tiger barb illustration Puntigrus Barbus tetrazona
    Tiger barb illustration © Emily S. Damstra

Tiger barb illustration
Puntigrus (Barbus) tetrazona tetrazona